Stigla je Supernova

Izmjena i dopuna cjenovnika

Novosti 30.04.2021 09:00 0

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, i to:


1. U tački 3.1 Cjenovnika Pozivi prema kratkim brojevima u BIH, dodaje se red i glasi:

3.1

Pozivi prema kratkim brojevima u BiH

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

 

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

 

1202

minut

0,03

0,04

2. Mijenja se tačka 8.1 Cjenovnika i glasi:

8.1

Direktan pristup internetu

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Simetrične pristupne brzine

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.1.1

Priključna taksa

jednokratno

50,00

58,50

8.1.2

128 kb/s*

mjesečno

67,20

78,62

8.1.3

256 kb/s*

mjesečno

105,00

122,85

8.1.4

384 kb/s*

mjesečno

121,80

142,51

8.1.5

512 Kb/s*

mjesečno

126,00

147,42

8.1.6

768 kb/s*

mjesečno

138,60

162,16

8.1.7

1 Mb/s*

mjesečno

176,40

206,39

8.1.8

2 Mb/s*

mjesečno

252,00

294,84

8.1.9

5 Mb/s*

mjesečno

273,00

319,41

8.1.10

10 Mb/5**

mjesečno

341,25

399,26

8.1.11

15 Mb/s**

mjesečno

385,00

450,45

8.1.12

20 Mb/s**

mjesečno

490,00

573,30

8.1.13

30 Mb/s**

mjesečno

595,00

696,15

8.1.14

40 Mb/s**

mjesečno

693,75

811,69

8.1.15

50 Mb/s**

mjesečno

750,00

877,50

8.1.16

60 Mb/s**

mjesečno

806,25

943,31

8.1.17

70 Mb/s**

mjesečno

876,00

1024,92

8.1.18

80 Mb/s**

mjesečno

945,00

1105,65

8.1.19

90 Mb/s**

mjesečno

1050,00

1228,50

8.1.20

100 Mb/s**

mjesečno

1120,00

1310,40

8.1.21

200 Mb/s**

mjesečno

1855,00

2170,35

8.1.22

300 Mb/s**

mjesečno

2380,00

2784,60

8.1.23

400 Mb/s**

mjesečno

2835,00

3316,95

8.1.24

500 Mb/s**

mjesečno

3290,00

3849,30

Napomena

Usluga je namijenjena samo pravnim licima.

Usluga  je  dostupna  u skladu sa tehničkim mogućnostima.
Usluga podrazumijeva:

• flat saobraćaj garantovanog protoka

• besplatno korištenje terminalne opreme

• pristup web Business care portalu koji omogućava uvid u iskorištenost kapaciteta i ticketing system (24/7)

• VIP tehnička podrška na broj 060 360 1050 (24/7)

• besplatan korisnicki 080030360 broj za prijavu smetnje i ostale informacije

• prijava kvarova na elektronsku adresu noc@blicnet.ba

• Key Account Manager na raspolaganju

• osnovni nivo zaštite od zlonamjernih volumetrijskih napada (DDoS zaštita)

• *korišćenje jedne statičke IP adresa uključeno u cijenu mjesečne pretplate

** korišćenje do četiri statičke IP adrese uključeno u cijenu mjesečne pretplate

3. Mijenja se tačka 8.2 Cjenovnika i glasi:

8.2

Asimetrični pristup internetu

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Asimetrične pristupne brzine

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.2.1

Priključna taksa

jednokratno

25,00

29,25

8.2.2

10/1 Mb/s

mjesečno

57,33

67,08

8.2.3

20/2 Mb/s

mjesečno

70,20

82,13

8.2.4

30/3 Mb/s*

mjesečno

87,75

102,67

8.2.5

40/4 Mb/s*

mjesečno

99,45

116,36

8.2.6

50/5 Mb/s*

mjesečno

139,23

162,90

8.2.7

60/10 Mb/s*

mjesečno

174,33

203,97

8.2.8

100/50 Mb/s*

mjesečno

209,43

245,03

8.2.9

150/50 Mb/s*

mjesečno

267,93

313,48

8.2.10

200/100 Mb/s*

mjesečno

338,13

395,61

Napomena

Usluga je namijenjena samo pravnim licima.

Usluga  je  dostupna  u skladu sa tehničkim mogućnostima.
Usluga podrazumijeva:

• flat saobraćaj garantovanog protoka

• besplatno korištenje terminalne opreme

• pristup web Business care portalu koji omogućava uvid u iskorištenost kapaciteta i ticketing system (24/7)

• VIP tehnička podrška na broj 060 360 1050 (24/7)

• besplatan korisnicki 080030360 broj za prijavu smetnje i ostale informacije

• prijava kvarova na elektronsku adresu noc@blicnet.ba

• Key Account Manager na raspolaganju

• osnovni nivo zaštite od zlonamjernih volumetrijskih napada (DDoS zaštita)

* korišćenje jedne statičke IP adresa uključeno u cijenu mjesečne pretplate

 

4. U tački 8.3 Cjenovnika dodaju se podtačka 8.3.1 i 8.3.6 Cjenovnika pa tačka 8.3 Cjenovnika sada  glasi:

8.3

Asimetrični paketi

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.3.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

8.3.2

BIZ Start

20480/768

mjesečno

35,00

40,95

8.3.3

BIZ

30720/1024

mjesečno

55,00

64,35

8.3.4

BIZ Pro

35840/1536

mjesečno

95,00

111,15

8.3.5

BIZ Start W*

3072/320

mjesečno

35,00

40,95

8.3.6

BIZ Opti Start W*

10240/2048

mjesečno

35,00

40,95

Napomena

Paketi su namijenjeni samo pravnim licima.
*Paket dostupan isključivo na wireless infrastrukturi.
Dodatno uključeno u paketima:
• BIZ Start – jedna fiksna telefonska linija
• BIZ – jedna fiksna telefonska linija
• BIZ Pro - dvije fiksne telefonske linije
• BIZ Start W i BIZ Opti Start W- jedna fiksna telefonska linija

 

5. Dodaje se tačka 8.6  Cjenovnika Usluge u paketima kablovska infrastruktura i glasi:

8.6

Usluge u paketima kablovska infeastruktura

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.6.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

8.6.2

DUO: Standard BIZ DTV+NET

20480/2048

mjesečno

44,02

51,50

8.6.3

TRIO: Standard BIZ

30720/3072

mjesečno

48,29

56,50

Napomena

Usluga je dostupna pravnim licima.
U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
Paket TRIO: Standard BIZ  u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore  iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,

 

6.Dodaje se tačka 8.7  Cjenovnika, Usluge u paketima wireless infrastruktura, i glasi:

8.7

Usluge u paketima Wireless infrastruktura

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.7.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

8.7.2

DUO: Standard W BIZ DTV+NET

2560/256

mjesečno

41,11

48,10

8.7.3

TRIO: Standard W BIZ

3584/256

mjesečno

47,09

55,10

8.7.4

DUO: Opti W BIZ DTV + NET

10240/2048

mjesečno

41,11

48,10

8.7.5

TRIO: Opti Standard W BIZ

15360/2048

mjesečno

47,09

55,10

Napomena

Usluga je dostupna pravnim licima.
U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
Paket TRIO: Standard W u cijenu mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,

 

7. Dodaje se tačka 8.8 Cjenovnika i glasi:

8.8

Usluga interneta

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.8.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

8.8.2

BIZ  NET Start

20480/768

mjesečno

34,00

39,78

8.8.3

BIZ NET

30720/1024

mjesečno

54,00

63,18

8.8.4

BIZ NET Pro

35840/1536

mjesečno

94,00

109,98

8.8.5

BIZ NET Start W*

3072/320

mjesečno

34,00

39,78

8.8.6

BIZ NET Opti Start W*

10240/2048

mjesečno

34,00

39,78

Napomena

 

Paketi su namijenjeni samo pravnim licima.
*Paket dostupan isključivo na wireless infrastrukturi.

 

8. U tački 11 Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi, ali su dostupni postojećim korisnicima navedenih usluga, fizičkim licima, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene paketa usluga na kablovskoj infrastrukturi, na pripadajuće pakete po uslugama koje koriste u skladu sa ponudom usluga iz tačke 5 i tačke 6 Cjenovnika:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

Naknada za održavanje KDS

DTV: Start

16,41

19,20

DUO TV+FIX

DUO: Standard DTV+TEL

25,21

29,50

DUO TV+INT

DUO: Standard DTV+NET

44,02

51,50

TRIO TV+INT+FIX

TRIO: Standard

48,29

56,50

 

9. U tački 11 Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi, ali su dostupni postojećim korisnicima navedenih usluga, pravnim licima, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene paketa usluga na kablovskoj infrastrukturi, na pripadajuće pakete po uslugama koje koriste u skladu sa ponudom usluga iz tačke 8.5 i 8.6 Cjenovnika:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova cijena bez PDV

Nova cijena sa PDV

Naknada za održavanje KDS

DTV: Start BIZ

16,41

19,20

DUO TV+INT

DUO: Standard BIZ DTV+NET

44,02

51,50

TRIO TV+INT+FIX

TRIO: Standard BIZ

48,29

56,50

 

10. U skladu sa promjenama koje su opisane pod tačkom 8. i 9., u  tački 11. Cjenovnika brišu se sledeće tačke:

11.4

DUO TV+FIX

-

mjesečno

19,84

23,21

11.5

DUO TV+INT

20480/2048

mjesečno

41,45

48,50

11.6

TRIO TV+INT+FIX

30720/3072

mjesečno

46,15

54,00

11.7

Korištenje KDS (Naknada za održavanje KDS)

-

mjesečno

16,41

19,20

 

a tačka 11.8 postaje tačka 11.4 Cjenovnika:

11. U napomeni pod tačkom 11 Cjenovnika briše se rečenica: Usluga Korišćenje KDS (kablovski distributivni sistem) je dostupna putem analogne i/ili digitalne tehnologije, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti.

 

12. Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.

 

Izmjena i dopuna Cjenovnika stupa na snagu  01.06.2021.godine.

U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.