Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Izmjena i dopuna cjenovnika

Novosti 01.07.2021 11:06 0

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, i to:


1. U tački 11 Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi, ali su dostupni postojećim korisnicima navedenih usluga, pravnim licima, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene paketa usluga na kablovskoj infrastrukturi, na pripadajuće pakete po uslugama koje koriste u skladu sa aktuelnom ponudom usluga Blicneta dostupnom pravnim licima:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova cijena u KM (bez PDV)

Nova cijena u KM (sa PDV)

Supreme

BIZ NET Start

34,00

39,78

Ultra

BIZ NET Start

34,00

39,78

Primo

BIZ NET Start

34,00

39,78

SOLOcable

BIZ NET Start

34,00

39,78

DUO INT+FIX

BIZ Start

35,00

40,95

DUO Excite FIX

BIZ Start

35,00

40,95

DUO DTV+INT

DUO: Standard BIZ DTV+NET

44,02

51,50

DUO DTV+INT Excite

DUO: Standard BIZ DTV+NET

44,02

51,50

3072/256

DUO: Standard BIZ DTV+NET

44,02

51,50

TRIO

TRIO: Standard BIZ

48,29

56,50

TRIO DTV+INT+FIX

TRIO: Standard BIZ

48,29

56,50

TRIO START

TRIO: Standard BIZ

48,29

56,50

U skladu sa promjenama, novi nazivi paketa su dostupni u okviru aktuelne ponude Blicneta a navedeni stari nazivi paketa se brišu iz tačke 11 Cjenovnika.

2. U tački 12 Cjenovnika usluga – paketi koji nisu u ponudi, ali su dostupni postojećim korisnicima navedenih usluga, pravnim licima, mijenjaju se nazivi, opisi i cijene paketa usluga na wireless infrastrukturi, na pripadajuće pakete po uslugama koje koriste u skladu sa aktuelnom ponudom usluga Blicneta dostupnom pravnim licima:

Stari naziv paketa

Novi naziv paketa

Nova cijena u KM (bez PDV)

Nova cijena u KM (sa PDV)

Primo Net

BIZ NET Start W

34,00

39,78

Primo W

BIZ NET Start W

34,00

39,78

SOLO 1

BIZ NET Start W

34,00

39,78

SOLO 2

BIZ NET Start W

34,00

39,78

DUO W INT+FIX

BIZ Start W

35,00

40,95

Primo Net Tel W

BIZ Start W

35,00

40,95

Primo Tel W

BIZ Start W

35,00

40,95

DUO W DTV+INT

DUO: Standard W BIZ DTV+NET

41,11

48,10

TRIO W DTV+INT+FIX

TRIO: Standard W BIZ

47,09

55,10

U skladu sa promjenama, novi nazivi paketa su dostupni u okviru aktuelne ponude Blicneta a navedeni stari nazivi paketa se brišu iz tačke 12 Cjenovnika.

3. U napomeni pod tačkom 8.6 Cjenovnika dodaje se rečenica: Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).

4. U napomeni pod tačkom 8.7 Cjenovnika dodaje se rečenica: Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 8,00 KM bez PDV-a (9,36 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......6,00 KM bez PDV-a (7,02 KM sa PDV-om).

5. Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.

U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.

Izmjena i dopuna Cjenovnika stupa na snagu 01.08.2021.godine.