Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 31.07.2021 12:25 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjena i dopuna Cjenovnika


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, kako slijedi:

  1. Mijenja se brzina protoka interneta na kablovskoj infrastrukturi za sledeće usluge definisane Cjenovnikom usluga Blicneta:

Tačka Cjenovnika

Naziv usluge

Trenutna brzina protoka interneta (kb/s) - flat

Nova brzina protoka interneta (kb/s) - flat

1.1.2

NET: Standard

20480/2048

30720/3072

6.1.4

DUO: Standard DTV+NET

20480/2048

30720/3072

6.1.6

TRIO: Standard

30720/3072

40960/4096

6.1.7

TRIO: Extra

35840/3584

46080/4608

6.1.8

TRIO: Premium

40960/4096

51200/5120

8.6.2

DUO: Standard BIZ DTV+NET

20480/2048

30720/3072

8.6.3

TRIO: Standard BIZ

30720/3072

40960/4096

 

Iznad navedene promjene brzine protoka interneta će biti primjenjene kod postojećih korisnika navedenih paketa od 1.9.2021. godine.

 

  1. U napomeni pod tačkom 5.1 Cjenovnika usluga briše se rečenica: ”Doplata za sve dodatne pakete, za svaki od televizora, plaća se prema važećem cjenovniku” a na isto mjesto dodaje se rečenica: “Dodatni paketi dostupni su na do tri televizora u jednoj stambenoj jedinici, osim HBO i Cinemax paketa koji je dostupan na do dva televizora”.
  2. U Napomeni pod tačkom 8.6 Cjenovnika dodaje se rečenica: „Pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM sa PDV.“
  3. U Napomeni pod tačkom 8.7 Cjenovnika dodaje se rečenica: „Pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM sa PDV.
  4. Dodaje se tačka 8.9 Cjenovnika i glasi:

 

8.9

Optička infrastruktura

Način plaćanja /

Cijena u KM

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

8.9.1

Priključna taksa uz ugovor na 24 mjeseca

jednokratno

1,00

1,17

8.9.2

Priključna taksa uz ugovor na 12 mjeseci

jednokratno

25,00

29,25

8.9.3

Priključna taksa bez ugovorne obaveze

jednokratno

50,00

58,50

8.9.4

BIZ NET Optic

51200/20480

mjesečno

100,00

117,00

8.9.5.

DUO: Optic BIZ DTV+NET

20480/10240

mjesečno

75,00

87,75

8.9.6.

TRIO: Optic BIZ

30720/20480

mjesečno

85,00

99,45

Napomena

Usluga je dostupna pravnim licima.
U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.

Pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM sa PDV.
Paket TRIO: Optic BIZ   u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min (u cijenu poziva je uključen PDV),
- neograničene razgovore  iz Blicnet fiksne mreže prema svim fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 sa PDV-om, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti,
Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:
- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)
- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

 

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu  01.09.2021.godine.