Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Važno obavještenje za korisnike kablovske digitalne televizije na području Prijedora

Novosti 17.09.2021 15:00 0

U ponedjeljak na utorak, 20. septembar na 21. septembar, počinjemo sa aktivnostima na unapređenju sistema za isporuku digitalne televizije


Obavještavamo korisnike na području Prijedora da u ponedjeljak na utorak, 20. septembar na 21. septembar, počinjemo sa aktivnostima na unapređenju sistema za isporuku digitalne televizije u vašoj regiji.

Zbog toga molimo korisnike da kada primijete da su ostali bez TV signala, preskeniraju svoje televizore i/ili risivere kako bi nastavili da koriste uslugu televizije sa novog sistema i sa novim tematskim rasporedom TV kanala.

Takođe, molimo korisnike da u slučaju da je risiver sam pokrenuo skeniranje da ne prekidaju pokrenuti proces skeniranja.

Parametri za skeniranje kanala su isti kao do sada.

Početna frekvencija je 306 MHz, učestalost simbola 6900, QAM 256, traženje mreže DA.

Detaljna uputstva za skeniranje nalaze se u sekciji Korisnički centar, a za pomoć u skeniranju možete da pozovete tehničku podršku Blicneta na besplatni info broj 0800 30 600, taster 3.

U slučaju da korisnici ne obave skeniranje, usluga televizije neće biti dostupna jer stari sistem za isporuku digitalne kablovske televizije više neće biti u upotrebi.