Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Podrška Fakultetu političkih nauka u tehničkoj organizaciji konferencije

Novosti 27.09.2021 12:43 0

Međunarodna naučna konferencija od 29. do 30. septembra


Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 29. do 30. septembra održava naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem.

Tema ovogodišnje konferencije je „Društvena (dis)funkcija umjetnosti: od instrumentalizacije ka emancipaciji“ jer je propitivanje društvenih funkcija umjetnosti decenijama jedna od najaktuelnijih tema u okviru društvenih nauka.

Konferencija će biti održana online a za internet link kao i za kompletnu tehničku podršku u organizaciji konferencije i ove godine pobrinuće se naša kompanija.

Više o učesnicima i programu konferencije dostupno je na zvaničnom sajtu konferencije www.drustvoipolitika.fpn.unibl.org