Moj Blicnet mobilna aplikacijaPonovo smo povećali internet brzine

Važno obavještenje za korisnike kablovske digitalne televizije na području Kotor Varoša i Kneževa

Novosti 27.09.2021 15:04 0

Prelazak na novi DTV sistem planiran za 29. na 30. septembar


Za korisnike na području Kotor Varoša i Kneževa u srijedu na četvrtak, 29. na 30. septembar, planirane su aktivnosti na povezivanju korisnika na novi unapređeni digitalni sistem za isporuku digitalne kablovske televizije.

Zbog toga molimo korisnike da kada primijete da su ostali bez TV signala, preskeniraju svoje televizore i/ili risivere kako bi nastavili da koriste uslugu televizije sa novog sistema i sa novim tematskim rasporedom TV kanala.

Takođe, obavještavamo korisnike da u slučaju da primijete da je risiver sam pokrenuo skeniranje da ne prekidaju pokrenuti proces skeniranja.

Parametri za skeniranje kanala su isti kao do sada.

Početna frekvencija je 306 MHz, učestalost simbola 6900, QAM 256, traženje mreže DA.

Detaljna uputstva za skeniranje nalaze se na sajtu u sekciji Korisnički centar, a za pomoć u skeniranju možete da pozovete tehničku podršku Blicneta na besplatni broj 0800 30 600, taster 3.