Stigla je Supernova

OBAVJEŠTENJE

Novosti 12.07.2022 15:05 0

Обавјештење о статусној промјени спајања уз припајање


Уторак, 12.07.2022.

Покреће се поступак статусне промјене спајања уз припајање, на начин да ће се друштва “Elta-Kabel” d.o.o. Doboj и “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina припојити друштву “Blicnet” d.o.o. Banja Luka.

У складу са наведеним, друштво “Blicnet” d.o.o. Banja Luka дана 12.07.2022. године објављује Нацрт уговора о спајању уз припајање, како слиједи: