Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 30.04.2015 10:12 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika.


1. KABLOVSKA INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Nova brzina Interneta (kbps) Način plaćanja jedinica mjere Cijena u KM
bez PDV sa PDV
Pre paid START 768/128 5120/256 pre paid 26,00 30,42

2. KABLOVSKA INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Novi naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Nova brzina Interneta (kbps) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
DUO TV+MOB - - 13,78 16,1 14,63 17,1
DUO DTV+MOB* - - 16 18,7 19 22,2
DUO INT+MOB 2048/192 10240/512 26 30,4 26 30,4
TRIO TV+FIX+MOB - - 18,1 21,2 18,1 21,2
TRIO TV+INT+MOB** 5120/384 10240/512 35 41,0 36 42,1
TRIO TV+INT+MOB sa DTV TRIO DTV+ INT+MOB* 5120/384 10240/640 38 44,5 39 45,6
TRIO DTV+FIX+MOB* - - 20,9 24,5 23,9 28,0
TRIO INT+FIX+MOB 2048/192 10240/512 27 31,6 27 31,6
QUADRO** 8192/512 12288/640 40 46,8 41 48,0
QUADRO sa DTV QUADRO* 8192/512 15360/1024 43 50,3 43 50,3
QUADRO EXTRA 10240/512 20480/1024 60 70,2 60 70,2
QUADRO Premium 20480/2048 20480/2048 66 77,2 66 77,2

* U cijenu mjesečne pretplate paketa uključen je rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za Digital Standard paket na jednom TV uređaju.

** Paketi neće više biti u ponudi od 1.6.2015.godine.

Paketi uključuju samo MOBI 1 tarifu.

3. WIRELESS INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Novi naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
DUO W DTV+MOB DUO W DTV+MOB* - 16,00 18,72 19,00 22,23
TRIO W TV+INT+MOB TRIO W DTV+INT+MOB* 2560/256 35,00 40,95 38,00 44,46
QUADRO W QUADRO W* 3584/256 40,00 46,80 43,00 50,31

* U cijenu mjesečne pretplate paketa uključen je rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za Digital Standard paket na jednom TV uređaju.

Paketi uključuju samo MOBI 1 tarifu.

4. KABLOVSKA I WIRELESS INFRASTRUKTURA

Paketi dostupni samo pravnim licima:
Start, Pro 1, Pro 2, BIZ Start, BIZ, BIZ Pro, BIZ Start W, Mix Start, Mix Pro 1, Mix Pro 2, BIZ Start Mob, BIZ Mob, BIZ Pro Mob, BIZ Start W Mob, VPN mobilna telefonija (tarifni modeli VPN 11, VPN 40 i VPN 80), Fiksna telefonija - BIZ paket, Besplatni korisnički broj 0800

5. KABLOVSKA I WIRELESS INFRASTRUKTURA

Paketi dostupni fizičkim i pravnim licima:
CTV, DTV, Fiksna telefonija, Tarifna opcija INO+

Ostali paketi iz ponude Blicnet-a su namjenjeni isključivo fizičkim licima.

Briše se tačka 2.7. Cjenovnika usluga Blicneta - 070 Prepaid telefonija.

Svi ostali uslovi korištenja gore navedenih paketa i ostalih paketa iz ponude Blicneta ostaju nepromijenjeni.

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu 01.06.2015. godine