Stigla je Supernova

Obavještenje

Novosti 01.10.2015 10:02 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Obavještenje


Blicnet d.o.o. Banja Luka obavještava korisnike telekomunikacionih usluga da dana 31.12.2015. godine prestaje sa pružanjem sledećih telekomunikacionih usluga:

- DIAL UP pristup internetu,

- Odabir operatora (Carrier Selection) i

- Predodabir operatora (Carrier PreSelection).

Obavještavaju se korisnici navedenih usluga da će se uplate za iste primati najkasnije do 31.10.2015. godine, nakon čega uplate više neće biti moguće.

Upozoravaju se korisnici da, u skladu sa tačkom 7.2.7. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet d.o.o. Banja Luka, korisnik ne ostvaruje pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime neiskorišćenog iznosa uplaćenog za usluge za koje je predviđena prethodna uplata (pre-paid) niti istim iznosom može namiriti potraživanje Blicneta za korišćenje neke druge usluge.

U skladu sa navedenim, Blicnet d.o.o. Banja Luka poziva korisnike da najkasnije do 31.12.2015. godine utroše preostale iznose unaprijed plaćene naknade na svojim pre-paid računima za usluge DIAL UP, odabir operatora i predodabir operatora.