Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 01.10.2015 10:28 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika


I/FIKSNA TELEFONIJA – pozivi iz fiksne mreže Blicneta prema „Premium Rate“ brojevima M:tel-a

Premium rate brojevi Cijena (KM) bez PDV-a Cijena (KM) sa PDV-om Obračunska jedinica
094 59 06 05 3,00 3,51 KM/min
092 59 22 20 3,00 3,51 KM/min
092 59 22 29 3,00 3,51 KM/min
1370 0,60 0,70 KM/min
1371 0,60 0,70 KM/min
1373 0,25 0,29 po pozivu
1369 0,60 0,70 KM/min
090 52 14 34 1,60 1,87 po pozivu
090 57 14 35 1,50 1,76 KM/min
090 52 14 36 1,60 1,87 po pozivu
090 57 14 37 1,50 1,76 KM/min
090 58 14 38 2,50 2,93 KM/min
094 57 00 88 1,50 1,76 KM/min
094 58 00 80 2,50 2,93 KM/min
094 58 00 81 2,50 2,93 KM/min
094 58 00 82 2,50 2,93 KM/min
094 52 00 80 1,60 1,87 po pozivu
094 58 00 89 2,50 2,93 KM/min
094 56 00 88 1,20 1,40 KM/min
094 58 00 87 2,50 2,93 KM/min

 

Dodatne napomene:

Svi ostali uslovi korištenja ostaju nepromijenjeni.
Gore navedene cijene se primjenjuju za sve tarife fiksne telefonije.
Cijene se počinju primjenjivati od 01. novembra 2015. godine.