Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 02.10.2015 10:30 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika


I/MOBILNA TELEFONIJA – pozivi iz mobilne mreže Blicneta u roamingu (Zona A)

Roaming u KM/min Kada se nalazite u:
Kada pozivate: Zona A
BiH 0,35
Dolazni pozivi 0,15
SMS 0,18
Data 10 kB 0,013

 

II/MOBILNA TELEFONIJA – SMS poruke iz mobilne mreže Blicneta u roamingu (Zona A1)

Roaming u KM/min Kada se nalazite u:
Kada pozivate: Zona A1
SMS 0,18

 

Dodatne napomene:

Sve ostale cijene i uslovi korištenja ostaju nepromijenjeni.
Sve navedene cijene su bez uključenog PDV-a.
Gorenavedene cijene će se primjeniti na sve tarife mobilne telefonije.
Cijene se počinju primjenjivati od 01. novembra 2015. godine.