Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 01.12.2015 11:42 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika


4.

Korištenje KDS (kablovskog distributivnog sistema)

Cijena

Cijena

 

Naziv usluge

 

bez PDV

s PDV

4.1.

Priključna taksa za povezivanje na tek izgrađeni KDS

jednokratno

85.00

99.45

4.2.

Priključna taksa za povezivanje na ranije izgrađeni KDS

jednokratno

1.00

1.17

4.3.

Naknada za održavanje KDS

mjesečno

13.63

15.95

Napomena:
Priključenje na KDS je dostupno i fizičkim i pravnim licima.
Cijena priključne takse podrazumijeva instalisanje jednog TV priključka.
Naknada za održavanje KDS  uključuje distribuciju kanala javnih RTV servisa, kanala koji se obavezno distribuiraju po propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, i sl. -  na jednom televizoru.
Naknada za održavanje KDS ne uključuje RTV taksu.

5.

Usluga digitalne televizije - DTV

5.1.

Kablovska infrastruktura

 

Cijena

Cijena

 

Naziv usluge

Opis

 

bez PDV

s PDV

5.1.1.

Priključna taksa

 

jednokratno

1.00

1.17

5.1.2.

Digital Standard

Osnovni paket

mjesečno

15.38

18.00

5.1.3.

Digital Premium

Doplata uz osnovni paket

mjesečno

4.90

5.73

5.1.4.

HD paket

Doplata uz osnovni paket

mjesečno

7.50

8.78

5.1.5.

Arena Sport

Doplata uz osnovni paket

mjesečno

4.90

5.73

Napomena:
Usluga je dostupna i fizičkim i pravnim licima.
U cijenu pretplate Digital Standard paketa je uključeno minimalno 25 kanala, naknada za korištenje KDS , kao i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
Jedan korisnik digitalne televizije po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora:
Pretplata za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:
- za drugi televizor..... 4.00 KM
- za treći televizor ......3.00 KM.
Korisnici koji koriste DTV u okviru DUO, TRIO i QUADRO paketa, navedenu pretplatu za drugi i treći TV plaćaju po 2.00 KM.
Doplata za sve dodatne pakete, za svaki od televizora, plaća se prema važećem cjenovniku.
Pretplata za DTV ne uključuje RTV taksu.
Navedene cijene su bez PDV-a.

5.2.

Wireless infrastruktura

 

Cijena

Cijena

 

Naziv usluge

Opis

 

bez PDV

s PDV

5.2.1.

Priključna taksa

 

jednokratno

1.00

1.17

5.2.2.

Digital MMDS

Naknada za korištenje wireless infrastrukture

mjesečno

18.00

21.06

5.2.3.

Arena Sport

Doplata uz Digital MMDS

mjesečno

4.90

5.73

Napomena:
Usluga je dostupna i fizičkim i pravnim licima.
Naknada za korištenje uključuje minimalno 25 kanala, i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
Jedan korisnik Digital MMDS može da po jednom ugovoru ima priključena tri televizora.
Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:
- za drugi televizor …….. 8.00 KM
- za treći televizor  ......….6.00 KM.
Doplata za dodatne pakete, za svaki od televizora, plaća se prema važećem cjenovniku.
Naknada za Digital MMDS ne uključuje RTV taksu.
Navedene cijene su bez PDV-a.

Nakon  01.01.2016. godine  paketi analogne (CATV) i kablovske televizije (CTV) više neće biti u ponudi i isti će biti migrirani u  uslugu u okviru tačke 4.
Izmjene i dopune cjenovnika stupaju na snagu 01.01.2016. godine.

Integralni cjenovnik  se može preuzeti na stranici www.blic.net, kao i u prodajnim mjestima Blicneta.