Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 14.03.2016 14:35 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika


MOBILNA TELEFONIJA

Mijenja se i dopunjava tačka 3. Cjenovnika Blicnet d.o.o. Banja Luka, Usluga mobilne telefonije, kako slijedi:

3.

Usluga mobilne telefonije

Način plaćanja

Cijena u KM

3.1.1

Tarifni model Mobi 1+

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

1.00

1.17

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža

minut

0.10

0.12

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.20

0.23

 

SMS u BiH

 

0.08

0.09

3.1.2

Tarifni model Mobi 10+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

10.00

11.70

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.20

0.23

 

SMS u BiH

 

0.08

0.09

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.1.3

Tarifni model Mobi 15+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

15.00

17.55

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.18

0.21

 

SMS u BiH

 

0.07

0.08

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.1.4

Tarifni model Mobi 25+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

25.00

29.25

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.16

0.19

 

SMS u BiH

 

0.06

0.07

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.1.5

Tarifni model Mobi 35+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

35.00

40.95

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.15

0.18

 

SMS u BiH

 

0.06

0.07

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.1.6

Tarifni model Mobi 45+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

45.00

52.65

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.15

0.18

 

SMS u BiH

 

0.06

0.07

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.1.7

Tarifni model Mobi 60+

 

 

 

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

60.00

70.20

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0.00

0.00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.15

0.18

 

SMS u BiH

 

0.06

0.07

 

Mjesečni bonusi

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

3.3

SMS, MMS, Data

 

 

 

SMS izvan BiH

 

0.14

0.16

 

MMS u BiH

 

0.10

0.12

 

MMS izvan BiH

 

0.20

0.23

 

Data u Blicnet mreži (KM/MB)

 

0.02

0.02

3.4

Opcije neograničeni Internet

 

 

 

DATA1000

jednokratno

10.00

11.70

Napomena:
Opcija DATA1000 sadrži bonus 1000MB data saobraćaja u Blicnet mobilnoj mreži po brzini pristupa do 4096/2048 kbps. Nakon utrošenog bonusa, data saobraćaj se ne tarifira u preostalom vremenskom periodu važenja opcije, a pristupna brzina je do 64/64 kbps. Opcija DATA1000 važi 30 dana, a nakon isteka perioda važenja, data saobraćaj se ostvaruje po maksimalno mogućoj brzini i tarifira po cjenovniku.

Cijene usluga Međunarodnog saobraćaja, Roaminga i Poziva prema kratkim brojevima u BiH, utvrđene tačkom 3. Cjenovnika se ne mijenjaju.

Napomena uz tačku 3. Cjenovnika se mijenja i glasi:

Napomena:
Zona A: HT Eronet, m:tel
Zona A1: Srbija, Makedonija, Crna Gora
Zona B: Hrvatska
Zona C: Austrija, Italija, Mađarska, Njemačka, San Marino, Slovenija, Turska, Vatikan
Zona D: ostale evropske zemlje
Zona E: vanevropske zemlje

Ostali uslovi:
*Naknada za uspostavljanje poziva prema Blicnet mobilnoj i fiksnoj mreži iznosi 0,10KM bez PDV-a. Fair use: do 1000 minuta mjesečno po cijeni 0.00KM/min, preko ove količine minuta svaki minut se tarifira po cijeni 0,10KM bez PDV-a.
Neiskorišteni bonusi se ne prenose u sljedeći mjesec
Obračunska jedinica za razgovore: 60+1 sekunda
Obračunska jedinica za data usluge: 10 kB
Mobi 1+ dostupan je samo fizičkim licima.
Maksimalna brzina prenosa podataka mobilnim Internetom zavisi od pristupne tehnologije, pokrivenosti i jačine signala mobilne mreže na mjestu gdje se koristi mobilni Internet.
U Blicnet tarifnim modelima uključene su usluge:
- Preusmjeravanje poziva,
- Prezentacija broja pozivaoca (CLIP),
- Zabrana prezentacije broja pozivaoca (CLIR),
- Zabrana poziva (Call Barring),
- Zadržavanje poziva (Call Hold),
- Poziv na čekanju (Call Waiting),
- SMS,
- MMS,
- Usluga prenosa podataka  - DATA

USLUGE U PAKETIMA

Mijenja se i dopunjava tačka 6. Cjenovnika Blicnet d.o.o. Banja Luka, Usluge u paketima, kako slijedi:

6.

Usluge u paketima

Način plaćanja

Cijena u KM

6.1

Kablovska infrastruktura

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

 

6.1.1

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

6.1.2

DUO DTV+FIX

-

mjesečno

19.90

23.28

6.1.3

DUO INT+FIX

10240/512

mjesečno

26.00

30.42

6.1.4

DUO DTV+INT

10240/640

mjesečno

38.00

44.46

6.1.5

TRIO DTV+INT+FIX*

15360/1024

mjesečno

42.00

49.14

6.1.6

TRIO Extra DTV+INT+FIX**

20480/1024

mjesečno

59.00

69.03

6.1.7

QUADRO DTV+INT+FIX+MOB*

15360/1024

mjesečno

52.00

60.84

6.1.8

QUADRO EXTRA**

20480/1024

mjesečno

69.00

80.73

6.1.9

TRIO PREMIUM***

20480/2048

mjesečno

65.00

76.05

6.1.10

QUADRO PREMIUM***

51200/3072

mjesečno

95.00

111.15

Napomena:
Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
*U cijeni mjesečne pretplate uključeno 160 min. razgovora u lokalnoj fiksnoj mreži s drugim operaterima u BiH.
**TRIO EXTRA i QUADRO Extra paketi u cijeni mjesečne pretplate uključuju: besplatne pozive prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH), uslugu osnovnog paketa digitalne televizije za do tri televizora, Arena sport paket i Premium paket na jednom televizoru, WiFi router i rent jednog Set Top Box (STB) ili CAM za prijem digitalnog TV signala.
***TRIO PREMIUM i QUADRO PREMIUM paket uključuje uslugu osnovnog paketa digitalne televizije za do tri televizora, Premium paket, Arena Sport paket i HD paket na jednom televizoru, rent jednog STB ili CAM , Wi-Fi router; uslugu fiksne telefonije sa besplatnim pozivima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH).
QUADRO paketi uključuju i uslugu mobilne telefonije sa Mobi 10+ tarifnim modelom.
Paketi sa uslugom fiksne telefonije sadrže bonuse iz Blicnet fiksne u Blicnet mobilnu mrežu:
- DUO paketi sa uslugom fiksne telefonije - bonus 30 minuta mjesečno
- TRIO i QUADRO paketi - bonus 50 minuta mjesečno
- TRIO EXTRA, QUADRO EXTRA , TRIO PREMIUM i QUADRO PREMIUM paketi  - bonus 100 minuta mjesečno, a pozivi prema ostalim mobilnim mrežama se tarifiraju po cjenovniku.
Navedene cijene su bez PDV-a.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.

6.2

Wireless infrastruktura

 

 

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

 

6.2.1

Priključna taksa

jednokratno

1.00

1.17

6.2.2

DUO W INT+FIX

2048/192

mjesečno

26.00

30.42

6.2.3

DUO W DTV+INT

2560/256

mjesečno

37.00

43.29

6.2.4

TRIO W DTV+INT+FIX*

3584/256

mjesečno

42.00

49.14

6.2.5

QUADRO W*

4096/384

mjesečno

52.00

60.84

Napomena:

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
*TRIO W i QUADRO W  paketi u cijeni mjesečne pretplate uključuju 160 minuta besplatnog telefonskog saobraćaja u lokalnoj fiksnoj mrežnoj grupi i dodatnih 160 minuta besplatnog telefonskog saobraćaja prema ostalim fiksnim mrežnim grupama drugih operatera u BiH.
Cijena QUADRO W paketa uključuje Mobi 10+ tarifni model usluge mobilne telefonije.
Paketi sa uslugom fiksne telefonije sadrže bonuse iz Blicnet fiksne u Blicnet mobilnu mrežu:
- DUO W INT+FIX - bonus 30 minuta mjesečno
- TRIO W  i QUADRO W paketi - bonus 50 minuta mjesečno,
a pozivi prema ostalim mobilnim mrežama se tarifiraju po cjenovniku.
Navedene cijene su bez PDV-a.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.

BUSINESS USLUGE

Mijenja se i dopunjava tačka 8. Cjenovnika Blicnet d.o.o. Banja Luka, Business usluge, kako slijedi:

Kombinovani paketi se isključuju iz ponude a 8.3. postaje VPN Mobilna telefonija:

8.3

VPN Mobilna telefonija

Način plaćanja

Cijena u KM

8.3.1

Tarifni model VPN 10+

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

 

Aktiviranje po članu

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

10.00

11.70

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna mreža u VPN grupi*

minut

0.00

0.00

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža

minut

0.10

0.12

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.14

0.16

 

SMS u Blicnet mobilnoj VPN grupi**

 

0.00

0.00

 

Mjesečni bonusi po članu

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

8.3.2

Tarifni model VPN 20+

 

 

 

Aktiviranje po članu

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

20.00

23.40

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna mreža u VPN grupi*

minut

0.00

0.00

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža

minut

0.10

0.12

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.14

0.16

 

SMS u Blicnet mobilnoj VPN grupi**

 

0.00

0.00

 

Mjesečni bonusi po članu

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

8.3.3

Tarifni model VPN 40+

 

 

 

Aktiviranje po članu

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

40.00

46.80

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna mreža u VPN grupi*

minut

0.00

0.00

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža

minut

0.10

0.12

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.14

0.16

 

SMS u Blicnet mobilnoj VPN grupi**

 

0.00

0.00

 

Mjesečni bonusi po članu

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

8.3.4

Tarifni model VPN 80+

 

 

 

Aktiviranje po članu

jednokratno

1.00

1.17

 

Pretplata

mjesečno

80.00

93.60

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0.00

0.00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna mreža u VPN grupi*

minut

0.00

0.00

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža

minut

0.10

0.12

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0.14

0.16

 

SMS u Blicnet mobilnoj VPN grupi**

 

0.00

0.00

 

Mjesečni bonusi po članu

 

Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

Dodaje se:

 

8.3.7

Opcije neograničeni Internet

 

 

 

DATA1000

jednokratno

10.00

11.70

Napomena:
Opcija DATA1000 sadrži bonus 1000MB data saobraćaja u Blicnet mobilnoj mreži po brzini pristupa do 4096/2048 kbps. Nakon utrošenog bonusa, data saobraćaj se ne tarifira u preostalom vremenskom periodu važenja opcije, a pristupna brzina je do 64/64 kbps. Opcija DATA1000 važi 30 dana, a nakon isteka perioda važenja, data saobraćaj se ostvaruje po maksimalno mogućoj brzini i tarifira po cjenovniku.

Cijene usluga Međunarodnog saobraćaja, SMS, MMS,  Data i Roaming, utvrđene tačkom 8. Cjenovnika se ne mijenjaju.

Napomena uz tačku 8. Cjenovnika se mijenja i glasi:

Napomena:
Usluga je namijenjena samo pravnim licima.
Broj članova (mobilna) u grupi: od 2 do 1.000.
VPN usluga se sastoji od minimalno dva mobilna broja.
*Fair use: do 1.000 minuta ukupno mjesečno po članu grupe prema Blicnet VPN mobilnoj grupi, više od toga se obračunava po cjenovniku.
**Fair use: do 1.000 SMS-ova mjesečno po članu grupe, više od toga se obračunava po cjenovniku.
Neiskorišteni bonusi se ne prenose u sljedeći mjesec.
Obračunska jedinica za razgovore: 60+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Data usluge: 10 kB.
Maksimalna brzina prenosa podataka mobilnim Internetom zavisi od pristupne tehnologije, pokrivenosti i jačine signala mobilne mreže na mjestu gdje se koristi mobilni Internet.
Zona A: HT Eronet, m:tel
Zona A1: Srbija, Makedonija, Crna Gora
Zona B: Hrvatska
Zona C: Austrija, Italija, Mađarska, Njemačka, San Marino, Slovenija, Turska, Vatikan
Zona D: ostale evropske zemlje
Zona E: vanevropske zemlje

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Cjenovnika, sljedeći paketi usluga više neće biti dostupni u ponudi Blicneta:

Tarifni modeli Mobi 1, Mobi 10, Mobi 15, Mobi 20, Mobi 30, Mobi 40 i Mobi 80, paketi usluga: DUO CTV+FIX, DUO TV+MOB, DUO DTV+MOB, DUO INT+MOB, TRIO TV+FIX+MOB, TRIO DTV+FIX+MOB, TRIO DTV+INT+MOB, TRIO INT+FIX+MOB, DUO TV+MOB (sa Mobi 1), DUO DTV+MOB (sa Mobi 1), DUO INT+MOB (sa Mobi 1), TRIO TV+FIX+MOB (sa Mobi 1), TRIO DTV+INT+MOB (sa Mobi 1), TRIO DTV+FIX+MOB (sa Mobi 1), TRIO INT+FIX+MOB (sa Mobi 1), QUADRO (sa Mobi 1), QUADRO EXTRA (sa Mobi 1) i QUADRO PREMIUM (sa Mobi 1), DUO W DTV+MOB, DUO W FIX+MOB, DUO W INT+MOB, TRIO W DTV+INT+MOB, TRIO W INT+FIX+MOB, DUO W FIX+MOB (sa Mobi 1), DUO W INT+MOB (sa Mobi 1), DUO W DTV+MOB (sa Mobi 1), TRIO W INT+FIX+MOB (sa Mobi 1), TRIO W DTV+INT+MOB (sa Mobi 1), QUADRO W (sa Mobi 1), kombinovani poslovni paketi usluga: Mix Start, Mix Pro 1, Mix Pro 2, Biz Start Mob, Biz Mob, Biz Pro Mob i Biz Start W Mob, kao ni tarifni model VPN (11), VPN 40 i VPN 80.

Paketi navedeni u prethodnom stavu ostaju aktivni za postojeće korisnike, te za iste neće biti moguće zaključivanje novih ugovora o korištenju, osim za VPN pakete.

Ostale cijene i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.