Stigla je Supernova

Oglas za posao

Novosti 31.05.2016 16:33 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka objavljuje oglas za zapošljavanje


1. Inženjer za govorne tehnologije i servise

Mjesto rada: Banja Luka; 1 izvršilac

2. Inženjer za mrežne tehnologije i servise

Mjesto rada: Banja Luka; 1 izvršilac

3. Inženjer za servise na kablovskoj mreži

Mjesto rada: Banja Luka; 1 izvršilac

 

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT  ZA SVAKO OD NAVEDENIH RADNIH MJESTA TREBA DA  ISPUNJAVA:

 • da je državljanin  Republike Srpske/BiH
 • da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Blicnet-u
 • da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos radi izricanja disciplinske mjere

POSEBNI USLOVI:

 • VSS – tehničkog usmjerenja (diplomirani inženjer elektrotehnike ili slično)
 • Vozačka dozvola: B kategorije i minimalno iskustvo u vožnji od 2 godine
 • Aktivna  upotreba  engleskog  jezika

 

PORED NAVEDENOG, POŽELJNO JE DA  KANDIDATI  ZA RADNO MJESTO POD 1. I 2. ISPUNJAVAJU I DODATNE  USLOVE:

 • rad na Unix/Linux i Windows operativnim sistemima na aplikativnom nivou;
 • poznavanje IP tehnologija;
 • poznavanje mrežnih tehnologija;
 • rad sa Cisco opremom;
 • aktivna upotreba engleskog jezika;
 • spremnost da uči i prihvata nova znanja;
 • sklonost ka samostalnom i timskom radu, kreativnost i odgovornost

 

IZVOD IZ OPISA POSLOVA INŽENJERA ZA GOVORNE TEHNOLOGIJE I SERVISE

 • aktivnosti redovnog održavanja VoIP softswitch sistema;
 • analiza, lokalizacija i rješavanje smetnji u radu VoIP softswitch sistema;
 • realizacija radnih naloga za konfiguraciju VoIP softswitch elemenata i realizaciju servisa,
 • poznavanje signalizacionih protokola u javnim telefonskim mrežama (PSTN) – SS7, SIP, H323 i sl;
 • uključenja i isključenja VoIP softswitch kapaciteta, preusmjeravanje (međunarodnog, međumjesnog i mjesnog) telefonskog saobraćaja i sl.;
 • nadzor i upravljanje VoIP softswitch sistemima;
 • testiranje elemenata VoIP softswitch sistema;
 • aktivno sudjelovanje i pomoć u komercijalnim aktivnostima, kroz izrade, prezentacije i implementacije rješenja za krajnje korisnike.

 

IZVOD IZ OPISA POSLOVA INŽENJERA ZA MREŽNE TEHNOLOGIJE I SERVISE:

 • aktivnosti redovnog održavanja IP/MPLS mreže.
 • analiza, lokalizacija i rješavanje smetnji u radu mreže;
 • briga o sigurnosti mreže – konfiguracija firewall-a (access liste, VPN tuneli...)
 • briga o video servisima (ip multicast, scrambling, transcoding)
 • konfiguracija Broadband Access Servera i CMTS-ova
 • aktivno sudjelovanje i pomoć u komercijalnim aktivnostima, kroz izrade, prezentacije i implementacije rješenja za krajnje korisnike.

 

DODATNI USLOVI KOJE JE POŽELJNO DA ISPUNJAVA INŽENJER ZA SERVISE NA KABLOVSKOJ MREŽI

 • rad na Unix/Linux i Windows operativnim sistemima na aplikativnom nivou;
 • poznavanje IP tehnologija;
 • poznavanje video tehnologija (DVB standard,multicast)
 • poznavanje docsis standarda
 • spremnost da uči i prihvata nova znanja;
 • sklonost ka samostalnom i timskom radu, kreativnost i odgovornost
 • posjedovanje Licence  za projektovanje i/ili  izvođenje radova u telekomunikacijama

 

IZVOD IZ OPISA POSLOVA:

 • redovno održavanje aktivne opreme na optičko-koaksijalnoj infrastrukturi
 • analiza, lokalizacija i rješavanje problema na optičko-koaxijalnoj infrastrukturi;
 • dizajn, nadzor i upravljanje sistemimam za prenos podataka na kablovskoj infrastrukturi
 • testiranje CPE opreme na kablovskoj infrastrukturi
 • Aktivnosti na konfiguraciji i redovnom održavanju headend opreme
 • aktivno sudjelovanje u komercijalnim aktivnostima, kroz izrade prezentacije i implementacije rješenja i za krajnje korisnike.

 

Zainteresovani kandidati CV mogu da dostave u roku 15 dana od dana objave oglasa na adresu:

„Blicnet“ d.o.o. Banja Luka

Majke Jugovica 25

78000 Banja Luka

(oglas za posao)

ili na e-mail:

posao@blicnet.ba