Stigla je Supernova

Izmjene cjenovnika

Novosti 01.10.2016 09:37 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene cjenovnika


Blicnet d.o.o. Banja Luka obavještava o izmjenama Cjenovnika Blicnet d.o.o. Banja Luka, kako slijedi:

A/ izmjene za tačku 5. Cjenovnika - Usluga digitalne televizije – DTV - kablovska infrastruktura; mijenjaju se tačke 5.1.2. i 5.1.3., tako da će nove cijene navedenih usluga iznositi:

5.

Usluga digitalne televizije - DTV

Način plaćanja

Cijena u KM

5.1.

Kablovska infrastruktura

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

Naziv usluge

Opis

 

 

5.1.2.

Digital Standard

Osnovni paket

mjesečno

17.00

19.89

5.1.3.

Digital Premium

Doplata uz osnovni paket

mjesečno

5.50

6.44

B/ izmjene za tačku 6. Cjenovnika - Usluge u paketima:

B/1 izmjene za podtačku 6.1. Usluge u paketima - kablovska infrastruktura:

B/1.1.; mijenjaju se tačke 6.1.2., 6.1.4., 6.1.5. i 6.1.7. te će cijene navedenih usluga iznositi:

6.

Usluge u paketima

Način plaćanja

Cijena u KM

6.1.

Kablovska infrastruktura

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

6.1.2.

DUO DTV+FIX

-

mjesečno

21.37

25.00

6.1.4.

DUO DTV+INT

10240/640

mjesečno

40.17

47.00

6.1.5.

TRIO DTV+INT+FIX*

15360/1024

mjesečno

44.44

52.00

6.1.7.

QUADRO DTV+INT+FIX+MOB*

15360/1024

mjesečno

53.85

63.00

B/1.2.U sadržaju Napomene za podtačku 6.1. Cjenovnika,

- stav 3 se mijenja i glasi:

*U cijeni mjesečne pretplate uključeni su neograničeni razgovori iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM sa PDV, po principu Fair Use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti.

B/2 izmjene za podtačku 6.2. – Wireless infrastruktura;

B/2.1.; mijenjaju se tačke 6.2.3., 6.2.4. i 6.2.5. i glase:

 

Usluge u paketima

Način plaćanja

Cijena u KM

6.2.

Wireless infrastruktura

jedinica mjere

bez PDV

sa PDV

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

6.2.3.

DUO W DTV+INT

2560/256

mjesečno

38.46

45.00

6.2.4.

TRIO W DTV+INT+FIX*

3584/256

mjesečno

44.44

52.00

6.2.5.

QUADRO W*

4096/384

mjesečno

53.85

63.00

B/2.2. U sadržaju Napomene za podtačku 6.2. Cjenovnika,

- stav 3 mijenja se i glasi:

*Za TRIO W i QUADRO W pakete u cijeni mjesečne pretplate uključeni su neograničeni razgovori iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM sa PDV, po principu Fair Use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti.

Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu 01.11.2016.

Ostale cijene i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.