Stigla je Supernova

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 15.05.2017 13:32 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika


CJENOVNIK ZA USLUGU KOLOKACIJE

Vrsta usluge

Cijena

Mjesečna naknada za korišćenje prostora

480 KM/1RU

Mjesečna naknada za utrošenu električnu energiju

30 KM/instaliranom uređaju (u slučaju da maksimalna snaga ne prelazi 200W) ili 60KM/ instaliranom uređaju (ostali slučajevi)

Mjesečna naknada za održavanje sredstava za kolokaciju

60 KM

Mjesečna naknada za redovan pristup prostoru za kolokaciju (ponedjeljak-petak od 08:00h-16:00h)

100 KM

Naknada za hitnu posjetu prostoru za kolokaciju (van radnog vremena)

80 KM/h

Navedene cijene su bez PDV-a.

Izmjena i dopuna Cjenovnika stupa na snagu 30 dana od dana objavljivanja.