Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 29.09.2017 16:24 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika.


1. USLUGA INTERNETA - KABLOVSKA INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Nova brzina Interneta (kbps) Način plaćanja jedinica mjere Cijena u KM
bez PDV sa PDV
Primo 10240/512 15360/1536 mjesečno 25,00 29,25
Pre paid START 5120/256 15360/1536 pre paid 26,00 30,42

6. USLUGE U PAKETIMA - KABLOVSKA INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Nova brzina Interneta (kbps) Cijena u KM
bez PDV sa PDV
DUO DTV+FIX* - - 21,37 25,00
DUO INT+FIX 10240/512 15360/1536 26,00 30,42
DUO DTV+INT 10240/640 15360/1536 40,17 47,00
TRIO DTV+INT+FIX 15360/1024 20480/2048 44,44 52,00
TRIO EXTRA DTV+INT+FIX 20480/1024 25600/2560 59,00 69,03
TRIO PREMIUM 20480/2048 30720/3072 65,00 76,05
QUADRO DTV+INT+FIX+MOB 15360/1024 20480/2048 53,85 63,00
QUADRO EXTRA 20480/1024 25600/2560 69,00 80,73

* Cijena mjesečne pretplate za paket DUO DTV+FIX uključuje bonus 100 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama  u BiH.

8.1. BUSINESS USLUGE - SIMETRIČNI PAKETI

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
Start 512/512 199,00 232,83 99,00 115,83
Pro 1 1024/1024 319,00 373,23 149,00 174,33
Pro 2 2048/2048 499,00 583,83 199,00 232,83

8.2. BUSINESS USLUGE - ASIMETRIČNI PAKETI

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Nova brzina Interneta (kbps) Cijena u KM
bez PDV sa PDV
BIZ Start 10240/512 15360/640 35,00 40,95
BIZ 15360/640 20480/768 55,00 64,35
BOZ Pro 20480/768 25600/1024 95,00 111,15

 

9. BUSINESS USLUGE - WEB HOSTING

Naziv paketa Trenutna brzina Interneta (kbps) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
Entry (Windows platforma) 300 MB prostora na disku, 100 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, podrškа za ASP, .NET, dnevnа statistikа pristupa, podrškа za PHP4 i PHP5, MySQL baza podataka, MS Access baza podataka (na zahtjev). 58,97 69,00 29,00 33,93
Medium (Windows platforma) 550 MB prostora na disku, 200 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, podrškа za ASP, .NET, dnevnа statistikа pristupa, podrškа za PHP4 i PHP5, MySQL baza podataka, MS Access baza podataka (na zahtjev). 99,00 115,83 49,00 57,33
Mega (Windows platforma) 800 MB prostora na disku, 300 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, podrškа za ASP, .NET, dnevnа statistikа pristupa, podrškа za PHP4 i PHP5, MySQL baza podataka, MS Access baza podataka (na zahtjev). 189,00 221,13 95,00 111,15
Pro (Windows platforma) 1100 MB prostora na disku, 500 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, podrškа za ASP, .NET, dnevnа statistikа pristupa, podrškа za PHP4 i PHP5, MySQL baza podataka, MS Access baza podataka (na zahtjev). 359,97 421,16 179,00 209,43
Entry (Linux platforma) 300 MB prostora na disku, 100 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, control panel za administraciju e-mail naloga, podrškа za PHP4, PHP5 i CGI, dnevnа statistikа pristupa, MySQL baza podataka
(na zahtjev)
58,97 69,00 29,00 33,93
Medium (Linux platforma) 550 MB prostora na disku, 200 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, control panel za administraciju e-mail naloga, podrškа za PHP4, PHP5 i CGI, dnevnа statistikа pristupa, MySQL baza podataka
(na zahtjev)
99,00 115,83 49,00 57,33
Mega (Linux platforma) 800 MB prostora na disku, 300 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, control panel za administraciju e-mail naloga, podrškа za PHP4, PHP5 i CGI, dnevnа statistikа pristupa, MySQL baza podataka
(na zahtjev)
189,00 221,13 95,00 111,15
Pro (Linux platforma) 1100 MB prostora na disku, 500 e-mail adresa, registracijа novog ili produženje postojećeg (.com, .org, .net, .info, .biz i .eu) domena, control panel za administraciju e-mail naloga, podrškа za PHP4, PHP5 i CGI, dnevnа statistikа pristupa, MySQL baza podataka
(na zahtjev)
359,97 421,16 179,00 209,43
Promjena hosting platforme 20,51 24,00 10,00 11,70

 

Svi ostali uslovi korištenja usluga/paketa iz Blicnet ponude ostaju nepromijenjeni..

Izmjene i dopune cjenovnika stupaju na snagu 01.11.2017. godine.