Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjene i dopune cjenovnika

Novosti 12.02.2018 08:37 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune cjenovnika.


6.1. USLUGA U PAKETIMA - KABLOVSKA INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Brzina Interneta (kbps) Način plaćanja jedinica mjere Cijena u KM
bez PDV sa PDV
TRIO Start DTV+INT+FIX 15360/1536 mjesečno 38,46 45,00

6.2. USLUGA U PAKETIMA - WIRELESS INFRASTRUKTURA

Naziv paketa Brzina Interneta (kbps) Način plaćanja jedinica mjere Cijena u KM
bez PDV sa PDV
TRIO Start W DTV+INT+FIX 3072/256 mjesečno 38,46 45,00

 

TRIO Start paketi uključuju uslugu digitalne televizije, uslugu Interneta i uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima u Bllicnet fiksnoj mreži kao i mjesečni bonus 50 minuta poziva prema Blicnet mobilnoj mreži. U cijenu paketa uključen je rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu 30 dana od dana objavljivanja.