Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjene cjenovnika

Novosti 01.04.2018 12:14 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene cjenovnika.


U cjenovniku Društva Blicnet d.o.o. Banja Luka mijenjaju se cijene sljedećih usluga:

4. Korištenje KDS

Naziv usluge Opis Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
Naknada za održavanje KDS-a 13,63 15,95 15,34 17,95

5.1. Usluga digitalne televizije - DTV (Kablovska infrastruktura)

Naziv usluge Opis Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
Digital Standard Osnovni paket 17,00 19,89 18,71 21,89

5.2. Usluge digitalne televizije - DTV (Wireless infrastruktura)

Naziv usluge Opis Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
Digital MMDS Osnovni paket 18,00 21,06 18,71 21,89

6.1. Usluge u paketima (Kablovska infrastruktura)

Naziv usluge Brzina Internet usluge (kb/s) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
DUO DTV+FIX - 21,37 25,00 23,08 27,00
DUO DTV+INT 15360/1536 40,17 47,00 41,88 49,00
TRIO DTV+INT+FIX 20480/2048 44,44 52,00 46,15 54,00
TRIO EXTRA 25600/2560 59,00 69,03 60,68 71,00
QUADRO DTV+INT+FIX+MOB 20480/2048 53,85 63,00 55,56 65,00
QUADRO EXTRA 25600/2560 69,00 80,73 70,68 82,70

6.2. Usluge u paketima (Wireless infrastruktura)

Naziv usluge Brzina Internet usluge (kb/s) Cijena u KM Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV bez PDV sa PDV
DUO W DTV+INT 2560/256 38,46 45,00 40,17 47,00
TRIO W DTV+INT+FIX 3584/256 44,44 52,00 46,15 54,00
QUADRO W DTV+INT+FIX+MOB 4096/384 53,85 63,00 55,56 65,00

 

Mjesečna pretplata starih paketa koji sadrže uslugu KDS ili DTV i koji nisu više u ponudi a aktivni su kod postojećih korisnika povećava se za 2 KM sa PDV.

Ostali uslovi korištenja usluga/paketa ostaju nepromijenjeni.

Izmjene cjenovnika stupaju na snagu 30 dana od objavljivanja.