Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Dopuna cjenovnika

Novosti 10.08.2018 15:47 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene cjenovnika.


U cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka nakon tačke 3.1.7 dodaje se nova tačka 3.1.8 i glasi:

3.1.8

Tarifni model Mobi DATA

Način plaćanja / jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV-a

Cijena u KM sa PDV-om

 

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

 

Pretplata

mjesečno

20,00

23,40

 

Naknada za uslugu prenosivosti broja

jednokratno

0,00

0,00

 

Nacionalni saobraćaj

 

 

 

 

Blicnet mobilna i fiksna mreža*

minut

0,00

0,00

 

Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH

minut

0,17

0,20

 

SMS u BiH

 

0,07

0,08

 

Mjesečni bonusi

 

Paket uključuje bonus 1000 MB mjesečno.
Iznos mjesečne pretplate se može koristiti za sav saobraćaj po cjenovniku, uključujući roaming.

Napomena
za 3.1.8.

Mobi DATA sadrži bonus 1000 MB data saobraćaja u Blicnet mobilnoj mreži po brzini pristupa do 4096/2048 kbps, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti na konkretnoj lokaciji. Nakon utrošenog bonusa, data saobraćaj se ne tarifira u preostalom vremenskom periodu važenja opcije, a pristupna brzina je do 64/64 kbps. Bonus od 1000 MB se aktivira svakog prvog u mjesecu, odnosno od dana aktivacije paketa.
Nakon utrošenog bonusa od 1000 MB, moguće je dokupiti 1000 MB data saobraćaja po maksimalnoj brzini koristeći opciju DATA 1000. Nije moguće koristiti data saobraćaj po cjenovniku.

Ostale cijene mobilnog saobraćaja se tarifiraju po važećem cjenovniku.

Korisnički ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja 12 ili 24 mjeseca.

Dopuna cjenovnika stupa na snagu 30 dana od dana objavljivanja.