Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Dopuna cjenovnika

Novosti 17.08.2018 09:50 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene cjenovnika


U cjenovniku društva Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon tačke 1.2, dodaje se nova tačka 1.3 i glasi:

1.3

Optička infrastruktura

Način plaćanja \ jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV

Cijena u KM sa PDV

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

 

1.3.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

1.3.2

Primo Optic

51200/20480

mjesečno

25,64

30,00

Napomena

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
Minimalna brzina prenosa podataka iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.

Takođe se u cjenovniku, nakon tačke 6.2, dodaje nova tačka 6.3 i glasi:

6.3

Optička infrastruktura

Način plaćanja \ jedinica mjere

Cijena u KM bez PDV

Cijena u KM sa PDV

 

Naziv usluge

Brzina Internet usluge (kb/s) - flat

 

 

 

6.3.1

Priključna taksa

jednokratno

1,00

1,17

6.3.2

TRIO Optic

102400/25600

mjesečno

42,74

50,00

Napomena

Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
TRIO Optic paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje: neograničene razgovore u Blicnet fiksnoj mreži, bonus 50 minuta razgovora iz Blicnet fiksne mreže u Blicnet mobilnu mrežu, uslugu osnovnog paketa digitalne televizije za do tri televizora, WiFi router i rent jednog Set Top Box-a (STB-a) ili CAM-a za prijem digitalnog TV signala.
Minimalna brzina prenosa podataka fiksnim Internetom iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.                                                                                           .


Ostale cijene se tarifiraju po važećem cjenovniku.

Korisnički ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 12 ili 24 mjeseca.

Dopuna cjenovnika stupa na snagu 30 dana od dana objavljivanja.