Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Aktiviraj HBO i Cinemax paket i uživaj u vrhunskim filmskim kanalima
Formular za žalbe
  • Ukoliko imate primjedbe na rad bilo kojeg servisa, molimo da popunite ovaj formular. Formular popunite blagovremeno (do 3 dana od registrovanja problema) kako bi naše ekipe na vrijeme reagovale.