Stigla je Supernova

TRIO

TRIO paketi su idealna kombinacija usluga za svaku porodicu i modernu aktivnu osobu.

Korištenjem TRIO paketa ostvarujete maksimalne pogodnosti, imate na raspolaganju veći broj usluga uključenih u mjesečnoj pretplati, neometano obavljate više različitih funkcija i pri tome štedite novac.

 

TRIO: Digitalna televizija + Internet + Fiksna telefonija


 • Digitalna televizija sa DTV: Standard paketom + mogućnost dodatnih paketa kanala (Digital Premium, HD paket, HBO i Cinemax, Zadruga Live paket)
 • Neograničen (flat) Internet saobraćaj
 • Neograničeni razgovori unutar Blicnet fiksne mreže uključeni u pretplatu
 • Neograničeni razgovori iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po principu fair use
 • Pretplata za jedan telefonski priključak
 • Besplatan on-line listing poziva i troškova
 • Jedan pretplatnički račun za sve usluge

 

PaketInternet brzina (Mb/s)TVINTFIXCijena
TRIO: Premium* 50/5 Da Da Da 78,50 KM
TRIO: Extra** 45/4,5 Da Da Da 73,50 KM
TRIO: Standard*** 40/4 Da Da Da 56,50 KM
TRIO: Optic**** 100/25 Da Da Da 56,50 KM
TRIO: Start 20/2 Da Da Da 47,50 KM

*TRIO: Premium paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije,
- Premium paket, Arena Sport paket i HD paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- TViN televiziju (talevizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- Internet brzine 50/5 Mb/s,
- Wi-Fi ruter za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja: do 2.000 minuta razgovora u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama svih fiksnih operatera u BiH), i
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min.

** TRIO: Extra paket u cijeni mjesečne pretplate uključuje:
- uslugu digitalne televizije,
- Premium paket i Arena sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- TViN televiziju (talevizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- Internet brzine 45/4,5 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- uslugu fiksne telefonije sa neograničenim razgovorima iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH (princip fer korištenja do ukupno 4.000 minuta mjesečno, i to do 2.000 minuta u lokalnoj mrežnoj grupi i do 2.000 minuta prema drugim mrežnim grupama u BiH), i
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min.

*** TRIO: Standard paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije,
- Arena sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- TViN televiziju (talevizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- Internet brzine 40/4 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, i
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min.

**** TRIO: Optic paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije,
- Arena sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- TViN televiziju (talevizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- Internet brzine 100/25 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje,
- neograničene razgovore iz Blicnet fiksne mreže prema SVIM fiksnim mrežama u BiH po 0,00 KM/min, u Blicnet fiksnoj mreži bez naknade za uspostavu poziva, a prema drugim operaterima fiksne telefonije u BiH naknada za uspostavu poziva iznosi 0,05 KM, po principu fair use do 1.000 minuta mjesečno a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti, i
- jedan Prijatelj broj u Mtel mobilnoj mreži iz Blicnet fiksne mreže sa do 50% nižom cijenom poziva od 0,12 KM/min.

TRIO: Start paket uključuje:
- uslugu digitalne televizije,
- Arena sport paket na jednom televizoru,
- rent jednog STB-a ili CAM-a,
- TViN televiziju (talevizija za ponijeti) na mobilnim uređajima,
- Internet brzine 20/2 Mb/s,
- WiFi router za vaše bežične uređaje, i
- neograničene razgovore u Blicnet fiksnoj mreži.

Napomena

 • Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima.
 • TRIO: Optic paketi su dostupni u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.
 • U cijenu pretplate za uslugu Digitalne televizije je uključen rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
 • Jedan korisnik digitalne televizije može da ima priključena tri televizora, pri čemu se za svaki od televizora plaća mjesečna pretplata za DTV: Standard paket, koja uključuje rent dodatnog STB-a/CAM-a, i to:
  • za drugi televizor pretplata iznosi 2,34 KM
  • za treći televizor 2,34 KM.
 • Neiskorišteni mjesečni bonusi ne prenose se u naredni mjesec.
 • Svi paketi s fiksnom telefonijom uključuju telefonsku pretplatu za jedan telefonski broj. Mjesečna pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM.
 • Priključna taksa iznosi 1,17 KM.
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci.
 • U navedene cijene uračunat je PDV.

Ukoliko niste u zoni dostupnosti kablovske mreže, provjerite da li su Vam naše usluge dostupne wireless (bežičnim) pristupom.